Phone Number:

089-337-6555

Solitaire Energy

เดิมฟิล์มกรองแสงชนิดนี้ได้พัฒนาขึ้นใช้ในโครงการอวกาศและทหารของกองทัพ สหรัฐ และขณะนี้ได้นำมาผลิตใช้ในเชิงพาณิชย์ V-KOOL 70 เป็นฟิล์มโพลีเอสเตอร์โปร่งใส สะท้อนแสงอินฟราเรด ซึ่งใช้ติดทับกระจกได้เป็นอย่างดี

Solitaire Energy V-KOOL70 เป็นการผสมผสานอย่างเยี่ยมยอดของฟิล์มสมรรถนะสูงที่ปล่อยให้แสงผ่านได้มาก ถึง 70% แต่กันความร้อนได้ถึง 94% และป้องกันรังสียูวีได้มากถึง 99% แพคแกจ Solitaire Energy V-KOOL 70 จึงกันความร้อนและรังสียูวีได้สูงสุดโดยมีความใสที่สามารถมองเห็นผ่านได้ ชัดเจน แพคแกจ Solitaire Energy V-KOOL 70 จึงเหมาะกับผู้ต้องการการกรองแสงระดับสูงได้มากถึง 50% โดยรวม

คุณสมบัติของV-KOOL®70
สี (Color) ไร้สี
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน (VLT)  73.0% 
ค่าการสะท้อนแสง (VLR)  8.0% 
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด (IRR)  94.0% 
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี (UVR)  99.0% 
ค่าการลดความร้อนรวม (TSER)  56.0
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (SC)  0.51 

ดัชนีความเขียว (ดัชนีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของV-KOOL®55
ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (ต่อคันต่อปี )+  สูงสุด 132 กก.
ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง (ต่อคันต่อปี )+ สูงสุด 3%
ช่วยปกป้องต้นไม้ (ต่อคัน ) สูงสุด 11 ต้น
ช่วยลดอุณหภูมิภายในรถ สูงสุด 14°C
เพิ่มความสะดวกสบายในห้องโดยสาร สูงสุด 25%
คุณสมบัติของV-KOOL®55
สี (Color) ไร้สี
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน (VLT)  58.0% 
ค่าการสะท้อนแสง (VLR)  9.0% 
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด (IRR)  96.0% 
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี (UVR)  99.0% 
ค่าการลดความร้อนรวม (TSER)  60.0
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (SC)  0.48

ดัชนีความเขียว (ดัชนีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของV-KOOL®55
ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (ต่อคันต่อปี )+  สูงสุด 132 กก.
ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง (ต่อคันต่อปี )+ สูงสุด 3%
ช่วยปกป้องต้นไม้ (ต่อคัน ) สูงสุด 11 ต้น
ช่วยลดอุณหภูมิภายในรถ สูงสุด 14°C
เพิ่มความสะดวกสบายในห้องโดยสาร สูงสุด 25%
คุณสมบัติของV-KOOL®40
สี (Color) เขียวเข้ม
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน (VLT)  43.0% 
ค่าการสะท้อนแสง (VLR)  10.0% 
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด (IRR)  98.0% 
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี (UVR)  99.0% 
ค่าการลดความร้อนรวม (TSER)  65.0
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (SC)  0.41

ดัชนีความเขียว (ดัชนีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของV-KOOL®40
ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (ต่อคันต่อปี )+  สูงสุด 132 กก.
ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง (ต่อคันต่อปี )+ สูงสุด 3%
ช่วยปกป้องต้นไม้ (ต่อคัน ) สูงสุด 11 ต้น
ช่วยลดอุณหภูมิภายในรถ สูงสุด 14°C
เพิ่มความสะดวกสบายในห้องโดยสาร สูงสุด 25%
คุณสมบัติของV-KOOL®30
สี (Color) เขียวเข้ม
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน (VLT)  36.0% 
ค่าการสะท้อนแสง (VLR)  14.0% 
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด (IRR)  98.0% 
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี (UVR)  99.0% 
ค่าการลดความร้อนรวม (TSER)  70.0
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (SC)  0.36

ดัชนีความเขียว (ดัชนีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของV-KOOL®30
ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (ต่อคันต่อปี )+  สูงสุด 132 กก.
ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง (ต่อคันต่อปี )+ สูงสุด 3%
ช่วยปกป้องต้นไม้ (ต่อคัน ) สูงสุด 11 ต้น
ช่วยลดอุณหภูมิภายในรถ สูงสุด 14°C
เพิ่มความสะดวกสบายในห้องโดยสาร สูงสุด 25%