Phone Number:

089-337-6555

Awards & Accolades

รางวัล & ความสำเร็จ วีคูล V-KOOL® ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาฟิล์มสำหรับกระจกสถาปัตยกรรมและยานยนต์ มีผู้ใช้รถกว่า 22 ล้านคันและอาคารกว่า 30 ประเทศที่เลือกใช้เทคโนโลยีของ V-KOOL® การผลิตและแปรรูปฟิล์มกรองแสงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี เทคโนโลยี V-KOOL® ได้รับรางวัลมากมายทั่วโลก

popular-science

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของ Millennium

เทคโนโลยี V-KOOL® ได้รับการคัดเลือกจากสหรัฐวิทยาศาสตร์และนิตยสารวิทยาศาสตร์ยอดนิยมติด ท็อป 100ของสิ่งประดิษฐ์ของ Millennium สิ่งประดิษฐ์ อื่นๆ เช่น โทรศัพท์, อาหารกระป๋องอินเทอร์เน็ตและตู้เย็น

 

singapore-book-of-records

หนังสือสิงคโปร์เรคคอร์ด, 2005

ลำดับ 1 ในหนังสือสิงคโปร์เร็คคอร์ด ในปี 2005 V-KOOL® ได้ชื่อว่าเป็น “แฟนไชส์สำหรับฟิล์มกรองแสงหน้าต่าง” ที่ดีเยี่ยมที่สุด

 

franchisor-of-the-year

Franchisor of the Year Award, 2008

V-KOOL® & IQue® ได้รับรางวัล Franchisor แห่งปี และได้อนุญาติให้สมาคม ได้จัดทำเป็นธุรกิจแฟนไชส์ที่มีประสิทธิภาพ

 

singapore-prestige-brand

Singapore Prestige Brand Award (2009)

V-KOOL® & IQue® ได้รับรางวัลจากสิงคโปร์ Prestige โดย Citi Bank ,  Lianhe Zaobao, Singapore Press Holdings Ltd & ASME

 

green-building

ใบรับรองผลิตภัณฑ์สีเขียว

IQue ฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคารที่สนับสนุนโดย V-KOOL® ใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานช่วยลดก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคารบอนไดออกไซด์ และยังส่งเสริมการพัฒนาฟิล์มกรองแสง สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน จดได้รับการรับรอง  Green Building Council (SGBC) จากประเทศสิงคโปร์